Фирма ТРАФИК АСИСТЪНС

Свържи се с фирма ТРАФИК АСИСТЪНС

Пътна помощ, ремонт на МПС, вулканизатор,превоз на пътници и товари в страната или чужбина със собствен или нает транспорт, продажба на продукти, свързани с производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и други стоки и предмети в първоначален обработен или преработен вид, комисионна посредническа дейност, търговска дейност, консултанска дейност, проучване, предоставяне на консултански услуги, проектиране, изграждане, строителство, експлоатация и подръжка на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, сделки с недвижими имоти, представителство на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон, при спазване на специалния ред на нейното извършване.

гр. Варна, ул. ул. ПЪРВА 87

Телефон: 0899145108