Фирма Тракия Метал Уъркинг

Свържи се с фирма Тракия Метал Уъркинг

ВНОС, ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА МАШИНИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ВНОС, ИЗНОС; НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО,ПРОДАЖБА НА СТОКИ В СТРАНА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИОННА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. София, ул. ул.Позитано 9