Фирма ТРАКИЯ ТАУЪР

Свържи се с фирма ТРАКИЯ ТАУЪР

Строителна дейност в страната и чужбина, производство и търговска реализация на разрешени от закона стоки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия в страната и чужбина, инвестиционна и посредническа дейност, счетоводни услуги, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, дизайн, проектиране, предприемачество, търговия на едро и дребно със стоки, изделия и извършване на услуги, комисионни сделки, транспортни, спедиционни и превозни сделки, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

гр. Пловдив, ул. ул. “Пловдив – север“ 64а