Фирма ТРАНС ДИДО АС

Свържи се с фирма ТРАНС ДИДО АС

транспортна дейност, туристически услуги – ресторатьорство и хотелиерство, строителна и предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти и вещни права, търговия, търговско представителство, заложна търговия .посредничество и агентство, външнотърговска дейност -внос и износ, производство на стоки, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

гр. Варна, ул. УЛ.ДРАВА 6