Фирма ТРАНС КАР 86

Свържи се с фирма ТРАНС КАР 86

транспортна дейност, логистика, пътна помощ, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, търговски, складови дейности; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно в страната и чужбина със всички видове стоки и изделия, с изключение на забранените със закон и подзаконови нормативни актове; сделки по производство, дистрибуция, преработка, продажба, внос и износ на промишлени и непромишлени стоки предназначени за битови и индустриални потребители; както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.