Фирма ТРАНС – СПАС ИВАНОВ

Свържи се с фирма ТРАНС – СПАС ИВАНОВ

Изкупуване на употребявани и излезли от употреба моторни превозни средства, катализатори и резервни части; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки собствено производство; производство и продажба на земеделска продукция; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

гр. Кермен, ул. ул. “Симеон Велики” 22