Фирма Транскапитал Лог

Свържи се с фирма Транскапитал Лог

Управление на недвижими имоти, придобиване, продажба и разпореждане с права върху недвижими имоти, строителство, обзавеждане и поддържане на недвижими имоти, отдаване под наем на административни, складови и производствени сгради, паркинги, вътрешна и външнотърговска дейност, производство, експорт-импорт на стоки и услуги, покупко-продажба на всякакви вещи в първоначален, преработен и обработен вид; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, позволена от закона.

гр. София, ул. бул. Ботевградско шосе 247, Склад 6

Телефон: 0882/418-087