Фирма ТРЕНДДИЗАЙН-С

Свържи се с фирма ТРЕНДДИЗАЙН-С

Проектиране на сгради и инфраструктурни съоръжения, изработка на сграден, интериорен и промишлен дизайн; производство и разработка на високотехнологични системи и оборудване; внедряване в експлоатация на иновативни решения; продажба на стоки; сделки с интелектуална собственост; информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг; покупка; изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат – ЕСКО услуги; както и всякакви други дейности и услуги, за извършването на които действащото законодателство в ЕС и България не въвежда изрична забрана.

гр. София, ул. Янко Сакъзов 19