Фирма ТРЕНИНГ КОНСУЛТ

Свържи се с фирма ТРЕНИНГ КОНСУЛТ

Провеждане и модериране на семинари, конгреси и трейнингови форми на обучение, образователни и квалификационни услуги, подбор на персонал и трейдинг, консултантски услуги в областта на организационната психология, производство и търговия с ел. енергия от ВЕИ, строителни и монтажни дейности, стопанисване и отдаване под наем на къщи за гости, турагентска и туроператорска дейност, производство и търговия с плодове и зеленчуци и др. селско стопанска продукция, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен лекотоварен и пътнически транспорт, както и други дейности, незабранени от закона.