Фирма ТРИО ШАМПИОН

Свържи се с фирма ТРИО ШАМПИОН

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ТОВАРНИ И ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, БРЪСНАРСКИ, ФРИЗЬОРСКИ И ШИВАШКИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

с. Равно, ул. улица Маршал Толбухин” 32