Фирма Трипъл Ди Интериор

Свържи се с фирма Трипъл Ди Интериор

Строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения и всякакъв друг тип обекти, довършителни работи, ремонтни дейности, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, вътрешнотърговски и външнотърговски сделки и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. Сливница, ул. Тодор Влайков 26