Фирма ТРОШЕВ

Свържи се с фирма ТРОШЕВ

Селскостопанска дейност, растениевъдство, животновъдство, търговия в страната и чужбина, спедиторска дейност, транспортна и превозна дейност, рекламна и импресарска дейност, информационни и програмни услуги, консултантска дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство.

гр. Добрич, ул. ул. АЛ. КРЪСТЕВ 21

Телефон: 0894571595