Фирма УАЕРТЕХ

Свържи се с фирма УАЕРТЕХ

Продажба и покупка на нехранителни и хранителни, селскостопански, промишлени и други стоки и вещи разрешени от закона, за да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид.
Консултантски, информационни, складови, комисионни, програмни, счетоводно-икономически и търговско-посреднически дейности и сделки, разрешени от закона. Вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и вещи разрешени от закона. Всички дейности, разрешени от закона, като дейностите ще се осъществяват в страната и чужбина.

гр. София, ул. Симеоновско шосе 39