Фирма УАЙ ЕМ ЕС СТРОЙ

Свържи се с фирма УАЙ ЕМ ЕС СТРОЙ

строителна дейност, извършване на строително- ремонтни работи, проектиране, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и консултации в областта на строителството и пазара на недвижими имоти, както и друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. “Св. Иван Рилски” 10