Фирма Учебен център ИЛРЕМА

Свържи се с фирма Учебен център ИЛРЕМА

Обучение, квалификация и преквалификация, разработване на програма и провеждане на учебни курсове за специализирано и профилиращо обучение, провеждане на бизнес семинари и делови форми, изготвяне на препоръки и консултации, посредничество за осъществяване на операции в международния бизнес, вътрешна и външна търговия. Организиране на езикови курсове, фирмено обучение, частни услуги и други дейности, свързани с обучение на чужд език. Производствена, комисионна, импресарска, рекламна, маркетингова, лизингова, експортна, импортна, реекспортна и търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена със закон.