Фирма УЧЕНИКЪ

Свържи се с фирма УЧЕНИКЪ

Външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; издателска и печатарска дейност; консултантска дейност; продажба на печатни произведения, канцеларски материали и всякакви други стоки, незабранени от закона; маркетингова дейност; реклама; извършване на пазарни проучвания; провеждане на индивидуални и групови обучения; организиране на обучителни събития; издателска дейност; мениджмънт; както и всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.

гр. София, ул. Братя Пешеви 11