Фирма Уейв Медисин

Свържи се с фирма Уейв Медисин

търговска дейност, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство дистрибуция, маркетинг, промотиране, консултантска, външно-търговска дейност, както и всякаква друга дейност, която изрично не е забранена от закона.

Телефон: 088 587 3088