Фирма УЕСТ ФУУД 21

Свържи се с фирма УЕСТ ФУУД 21

Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Продажба на стоки от собствено производство; Специализирани дейности в областта на дизайна; Посредническа дейност по операции с недвижими имоти; Търговско представителство и сътрудничество; Внос-износ на стоки, машини и съоръжения; Туроператорска и туристическа агентска дейност, спомагателни туристически услуги; ресторантьорски, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; строителство и строително-монтажни работи; лизинг, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, Организиране на събития; Дейности, свързани с развлечения и отдих; Дейност на рекламни агенции, Дейност на агенции за недвижими имоти; Други персонални услуги, некласифицирани другаде, както и всички други дейности, незабранени от закона.