Фирма УИ ФОРМ ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма УИ ФОРМ ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ

Консултантска дейност; изготвяне на правни, финансови, икономически, пазарни и др. анализи, консултации, прогнози; комисионни сделки и услуги, данъчни и правни консултации, вътрешна и външна търговия, маркетинг, реклама, търговско представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, консигнация, комисионерство, оказион, експериментиране и внедряване на нови технологии, сделки с интелектуална собственост, и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

гр. София, ул. ул.Топли Дол 2В