Фирма УИН ПЛАСТ ПЕТРОВИ

Свържи се с фирма УИН ПЛАСТ ПЕТРОВИ

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПВС И АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА И ВРАТИ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; СТРОИТЕЛСТВО, САНИРАНЕ, ЗАКУПУВАНЕ, ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ИНФОРМАЦИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА, РЕКЛАМНА, КОНСУЛТАНТСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТИ; ХОТЕЛИЕРСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТУРИСТИЧЕСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ИЗРИЧНО СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, АКРЕДИТАЦИЯ, ЛИЦЕНЗ.

гр. Куклен, ул. “Демокрация” 36