Фирма Ум царува

Свържи се с фирма Ум царува

Рекламна, маркетингова и консултантска дейност, планиране и осъществяване на цялостна реклама и рекламни кампании, провеждане на пазарни и маркетингови проучвания, връзки с обществеността, създаване на промоционални материали, предпечатна подготовка и графичен дизайн, издателска и разпространителска дейност, организиране на изложби, представления, концерти, производство и търговия със стоки на едро и дребно, дизайн и разработка на уеб сайтове, организиране и провеждане на обучения и всякакви други дейности, незабранени със закон.

гр. Варна, ул. бул. “Осми Приморски полк” 122

Телефон: 0883374497