Фирма Уни Холдинг Корпорът

Свържи се с фирма Уни Холдинг Корпорът

търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство и посредничество, онлайн търговия, консултантски услуги, маркетинг и реклама, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаване на същото

гр. Банкя, ул. Майор Коста Паница 9