Фирма УНИГЛОБАЛ

Свържи се с фирма УНИГЛОБАЛ

Производство и търговия /вътрешна и външна/ с промишлени, хранителни, селско-стопански, битови стоки. Търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина. Пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина /след получаване на надлежен лиценз/. Вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство. Всички други търговски сделки не забранени от закон. Изброените по-горе дейности могат да се осъществяват в страната и чужбина, доколкото не са в противоречие със законодателството в съответната страна.Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

гр. Казанлък, ул. КЛИМЕНТ 9