Фирма УНО КОМУНИКАЦИОНЕ

Свържи се с фирма УНО КОМУНИКАЦИОНЕ

Извършване на туристически услуги – туроператорска дейност, агентска дейност по продажба на транспортни услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионерска дейност, покупко-продажба на стоки, внос-износ, извършване на услуги за населението, вътрешно и външнотърговска дейност, транспортни услуги, външноикономическа дейност, включително образуване и участие в задгранични дружества и други инвестиции в страната и чужбина, рекламна, маркетингова и мениджмънска дейност, комуникационни услуги, както и всички други дейности, незабранени от закона.

гр. София, ул. бул. Княз Александър Дондуков 13, ет. 3