Фирма УОЛЕКС ДИДЖИТАЛ КЪСТЪДИ

Свържи се с фирма УОЛЕКС ДИДЖИТАЛ КЪСТЪДИ

Вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество, комисионни сделки, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона (след получаване на съответните лицензи или разрешения, когато такива се изискват).

гр. София, ул. Позитано 1