Фирма УЗУНОВ – 99

Свържи се с фирма УЗУНОВ – 99

‘‘Атракционен туризъм; Превоз на пътници и товари; Търговски продажби; Търговско представителство и посредничество; Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, обработен или преработен вид; Хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; Участие в Европейски и международни програми; Извършване на дейност като земеделски производител; Складови сделки; Лизинг; Осъществяване на други дейности и услуги без забранените от закона.” Дейността на дружеството ще се осъществява в страната, чужбина и в свободните безмитни зони.