Фирма В4 Метал

Свържи се с фирма В4 Метал

металообработване; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия; търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; консултантски услуги; комисионна дейност; други дейности, незабранени със закон.

гр. Стамболийски, ул. ул.”Дунав” 22