Фирма В4ЕВО

Свържи се с фирма В4ЕВО

ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ИЛИ ДРУГА ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНА, ЛИЗИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ; ОКАЗИОННА, АНТИКВАРНА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2 Т.З ОТ ТЗ/, МОТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕТЕРИЯ, СЛАДКАРСТВО, АПЕРИТИВ, БАР, ДИСКОТЕКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СТРОИТЕЛНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, СТОКИ И ТОВАРИ, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПРИДОБИВА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗНИ И РАЗРЕШЕНИЯ, БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

гр. Хасково, ул. ул. ОБОРИЩЕ 25