Фирма ВАК Пропърти

Свържи се с фирма ВАК Пропърти

Инвестиции в недвижими имоти и изграждане на сгради и съоръжения, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно и външнотърговска дейност, строителство и производствена дейност, посредническа, информационна и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности и услуги, незабранени от действащото българско законодателство.

гр. София, ул. ул. „Околовръстен път” 373

Телефон: +35929785455