Фирма ВАЛБОМЕС

Свържи се с фирма ВАЛБОМЕС

търговия с месо, месни продукти и произведения, риба и рибни продукти, мляко и други производни; търговия на други хранителни и нехранителни стоки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, както и друга търговска дейност незабранена от закона