Фирма ВЪЛЧЪР СОФТ

Свържи се с фирма ВЪЛЧЪР СОФТ

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕР И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, РАЗРАБОТКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ И СОФТУЕРЕН ДИЗАЙН; ТЪРГОВИЯ С ХАРДУЕР И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; УПРАВЛЕНИЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА КЪМ ТЯХ И С ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ; откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперативи, комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски (извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ), покупка, строеж ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговска дейност в страната и чужбина, както и всички останали незабранени от закона дейности, изискващи воденето им по търговски начин, както в страната, така и в чужбина