Фирма ВЪЛЧЕВИ 47-83

Свържи се с фирма ВЪЛЧЕВИ 47-83

Проектиране, производство, монтаж и ремонт на мебели; Внос, износ, покупко-продажба, търговия с промишлени, хранителни и нехранителни стоки, стоки за бита, и други стоки от страната и чужбина; вътрешна и външна икономическа дейност; бартерни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; складова, рекламна и информационна дейности; управление на имоти; извършване на всякакъв вид услуги – посреднически, консултантски, комисионерски, ремонтни и други, спедиторски и транспортни услуги; осъществяване на всякакъв вид дейности и услуги, които не са забранени със закон, след получаване на лиценз за тези за които е необходимо.

гр. Димитровград, ул. Захари Стоянов 2