Фирма ВАЛДИМ – 22

Свържи се с фирма ВАЛДИМ – 22

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.

гр. Велинград, ул. ПИОНЕРСКА 96