Фирма ВАЛЕРИ 2021

Свържи се с фирма ВАЛЕРИ 2021

Производство и монтаж на улуци; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други незабранени от закона дейности, при спазване на специалните законови разпоредби.

гр. Бяла черква, ул. ул. Здравец 1