Фирма ВАЛГРИ 21

Свържи се с фирма ВАЛГРИ 21

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален или преработен вид, комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всички други сделки и услуги незабранени от закона. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение

гр. Стара Загора, ул. ул. Българско опълчение 6