Фирма ВАЛМЕР ПРОЕКТ

Свържи се с фирма ВАЛМЕР ПРОЕКТ

Проектиране на сгради и съоръжения; търговия на едро и дребно; внос и износ; продажба на стоки от собствено производство ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги ; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем ; лизинг, както и всички други дейности, незабранени от действащ нормативен акт.

гр. Пловдив, ул. ул. Свети Горазд 14