Фирма ВАЛОС

Свържи се с фирма ВАЛОС

Артистична циркова дейност с цел организиране и представяне на представления с развлекателна цел в страната и чужбина; ангажиране на български и чуждестранни артисти за представяне, промотиране и изпълнение на комплексни, индивидуални и групови циркови, естрадни и смесени спектакли и представления под цирков купол, спортни зали, театри, спектакли на открито; отглеждане и дресура на животни; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, както и друга дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ, незабранена от закона при спазване на приложими разрешителни или лицензионни режими.

с. Храбърско, ул. Липа 15