Фирма ВАНДИ – НАСКА АТАНАСОВА – АТАНАС ДИМИТРОВ- ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА

Свържи се с фирма ВАНДИ – НАСКА АТАНАСОВА – АТАНАС ДИМИТРОВ- ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА

изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция в прясно и преработено състояние, търговия с цветя, торове, пестициди, семена, посадъчен материал, изкупуване и продажба на промишлени и хранителни стоки, доставка на машини и съоръжения за нуждите на селското стопанство, превозна, комисионна и посредническа дейност

с. Сталево, ул. ул. Никола Владев 3