Фирма ВАРИЕЛДИ

Свържи се с фирма ВАРИЕЛДИ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, транспортна и външнотърговска дейност, консигнационна търговия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа, складова, селскостопанска дейност, рекламна, информационна, маркетингова, оказионна, консултантска дейност, представителство и посредничество, строителство, както и други дейности и услуги, незабранени от закона.

гр. Асеновград, ул. ул. Тракия 20