Фирма Васил първи ДХ

Свържи се с фирма Васил първи ДХ

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО НА ЧАСОВНИЦИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (СЛЕД ЛИЦЕНЗИ), ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ВНОС, ИЗНОС И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ СЕ ПРЕДВИЖДА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

гр. Стара Загора, ул. ул. Св. Княз Борис 100

Телефон: 0988828705