Фирма ВАСМА

Свържи се с фирма ВАСМА

СТРОИТЕЛСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КОЛИ ПОД НАЕМ И ЛИЗИНГ; МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ТРАНСПОРТНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; АВТОМИВКА.