Фирма ВЕ И ЕМ КОНСУЛТ 1

Свържи се с фирма ВЕ И ЕМ КОНСУЛТ 1

CЧETOBOДHИ, AДMИHИCTPATИBHИ, ФИHAHCOBИ, ИKOHOMИЧECKИ, TPЗ УCЛУГИ И KOHCУЛTAЦИИ, EФEKTИBHO BOДEHE HA CЧETOBOДHA OTЧETHOCT, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, УПPABЛEHИE HA ИHBECTИЦИИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHHA OT ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO

гр. Пловдив, ул. ул. ЗАХАРИДОВО 10А