Фирма ВЕ ВЕ ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Свържи се с фирма ВЕ ВЕ ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Обща дентална медицина – консултации, диагностика, лечение, терапевтични и ортопедични дентални услуги, издаване на документи свързани с дейността – извънболнична дентална помощ, извършване на всички търговски сделки и други дейности за нуждите на денталната практика и за обслужване на пациенти в амбулатория, както и всяка друга разрешена от Закона за лечебните заведения и действащото законодателство дейност, която ще се извършва за нуждите на медицинската дейност.

гр. Пловдив, ул. Цариградско шосе 48