Фирма ВЕЛЧЕВ ЛЕС

Свържи се с фирма ВЕЛЧЕВ ЛЕС

ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ И ДР., КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧЕЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ РОД НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Батак, ул. Родопи 78