Фирма ВЕНТАНА ЕКЗЕКЮТИВ

Свържи се с фирма ВЕНТАНА ЕКЗЕКЮТИВ

Консултантски, икономически услуги; покупко-продажба на стоки в преработен или обработен вид в страната и чужбина; външно- и вътрешнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност със собствен или нает транспорт; търговия с акцизни стоки – тютюневи и спиртни изделия /след лиценз/; сделки с недвижими имоти и вещни права ,както и всякакви други услуги и дейности, които не са забранени от закона, след получаване на съответното разрешение или регистрация за дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим.

гр. София, ул. бул. Цветан Лазаров 130