Фирма ВЕПЕТ- 21

Свържи се с фирма ВЕПЕТ- 21

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА ИЛИ ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС, ИЗНОС НА СТОКИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, В Т.Ч. БИРА, КОНСУМАТИВИ ЗА ПИВОВАРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО; БИРЕНА БОРСА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

гр. Габрово, ул. ул. РАЙЧО КАРОЛЕВ 14