Фирма Вера-19

Свържи се с фирма Вера-19

Търговия на дребно с дрехи, играчки, хранителни и нехранителни стоки, покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; ресторантьорство; комисионна, спедиционна, лизингова и складова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска и туристическа дейност /след лиценз/, информационна, програмна, битови и комунални услуги на населението; и всички разрешени от закона дейности и услуги.

гр. Балчик, ул. ул.“Любен Каравелов“ 22