Фирма ВЕРТИКАЛ ГРУП

Свържи се с фирма ВЕРТИКАЛ ГРУП

строителство на високи и трудно достъпни места, както и всички други дейности, незабранени от закона

гр. София, ул. ул.Ген.Стефан Тошев 8