Фирма ВЕРТИКАЛ – М.БАЛАБАНОВ – П.БАЛАБАНОВА

Свържи се с фирма ВЕРТИКАЛ – М.БАЛАБАНОВ – П.БАЛАБАНОВА

Управление и стопанисване на етажната собственост; производствена
дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство;тьрговско представителство и посредничество;комисионни, спедиционни, складови, лизингови и лицензионни дейности; строителство; дърводобиване; проектиране; заведения за обществено хранене; ресторантьорство; информационни услуги и реклама; консултантска дейност; организиране на всякакъв вид хазартни и развлекателни игри;внос, износ; както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.