Фирма ВЕС ГРУП

Свържи се с фирма ВЕС ГРУП

Търговия с опаковки от картон, хартия и други материали; търговия с други полиграфически и опаковъчни изделия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, комисионни сделки, всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.

гр. Куклен, ул. Христо Смирненски 18